سیستم جامع مالی تکروسیستم

درباره تکرو سیستم بنیانگذار شرکت تکروسیستم، مهندس مجید محمدی، در سال ۱۳۷۳ اقدام به تولید نرم افزار حسابداری…